1
ديروز در ترمينال تفليس دو زن گرجي با چند كودك را ديدم كه بليط آنتاليا در دست دارند و در مقابل اتوبوس آنتاليا ايستاده اند. ممکن است بخواهید در کشور امریکا زندگی کنید و گرین کارت امریکا را برای خود و خانواده تان می خواهید. او مربی آموزشی و مشاور ارتباطات در امور سلامت است که هم اکنون بطور جدی به دنبال موقعیت های شغلی بهتر در خارج از بریتانیاست. به‌عنوان نمونه، تشکیل دولت اسراییل زمینه ساز پناهندگ