1
In tờ rơi là một trong các chiến lược quảng bá hình ảnh của công ty, đơn vị hay 1 sản phẩm nào chậm triển khai được dùng rất hiệu quả trong lĩnh vực marketing, tiếp thị trong khoảng toàn bộ năm nay. Trước thời đại kỹ thuật số hiện tại, hình thức tiếp thị trực tuyến (Maketing Online) đang dần trở thành phổ thông. bên c