1
Inår du en dag ståur og trenger et lån tå gjelder det om å undersøke hvilket tån som best vil passe til deg, det finns veldig mange ulike former for lån gå dåne markede, og para har alle sammen forskjellige vilkål och man skal huske å undersøke før man sender en høknad på et tån. Har du ikke B